ប្រព័ន្ធកែច្នៃ EPS

rs
លក្ខណៈ​ពិសេស​ចម្បង
ប្រព័ន្ធកែឆ្នៃ EPS រួមមាន Crusher, De-duster និងលាយ។ ល។ ម៉ាស៊ីនកំទេចកំទីបានខ្ជះខ្ជាយនូវផលិតផល EPS ដែលបានខ្ជះខ្ជាយឬ EPS បោះចោលទៅជាវេយ្យាករណ៍បន្ទាប់មកតាមរយៈ de-duster ដើម្បីស៊ីនិងយកធូលីចេញ។ លាយជាមួយសម្ភារៈព្រហ្មចារីយោងតាមសមាមាត្រច្បាស់លាស់និងត្រូវបានប្រើទាំងទាំងរាងនិងប្លុកប្លក់។